Fahrenheit là gì, Fahrenheit viết tắt, định nghĩa, ý nghĩa - by24h.com
26-01-2016 GMT+7

Fahrenheit là gì? định nghĩa:

Fahrenheit là gì?, Fahrenheit được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy Fahrenheit có 1 định nghĩa, . Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa khác của mình

CÂU TRẢ LỜI

  1. 0
    nabiisalro2 ( Level: -2 ) says:

    Fahrenheit, hay độ F, là một thang nhiệt độ được đặt theo tên nhà vật lý người Đức Daniel Gabriel Fahrenheit (1686–1736).

Comments are closed.


Xem tất cả chuyên mục F
By24h.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi với chuyên mục F có bài viết và những chuyên mục khác đang chờ định nghĩa.
Bạn có thể đăng ký tài khoản và thêm định nghĩa cá nhân của mình.
Bằng kiến thức của bạn, hoặc tổng hợp trên internet, bạn hãy giúp chúng tôi thêm định nghĩa cho Fahrenheit cũng như các từ khác. Mọi đóng của bạn đều được nhiệt tình ghi nhận. xin chân thành cảm ơn!
Liên Quan 

- BẢNG XẾP HẠNG

- ĐỐI TÁC